Thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác thuộc Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP thực hiện từ 2021 (02-03-2020)
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực y tế thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP), cụ thể như sau: 1. Vấn đề ưu tiên: - Lĩnh vực y tế tập trung vào các chủ đề: bệnh truyền nhiễm, ung thư, sức khỏe tinh thần. - Các đối tác cùng tham gia kêu gọi bao gồm: Úc, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Philippines, Myanmar, New Zealand, Hoa Kỳ Nga, Thái Lan,Việt Nam. - Thời gian kêu gọi đề xuất: Từ tháng 02/2019 đến hết ngày 14/5/2019.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực y tế thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP), cụ thể như sau:

1. Vấn đề ưu tiên:

- Lĩnh vực y tế tập trung vào các chủ đề: bệnh truyền nhiễm, ung thư, sức khỏe tinh thần.

- Các đối tác cùng tham gia kêu gọi bao gồm: Úc, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Philippines, Myanmar, New Zealand, Hoa Kỳ Nga, Thái Lan,Việt Nam.

- Thời gian kêu gọi đề xuất: Từ tháng 02/2019 đến hết ngày 23/04/2019.

2. Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ thực hiện cho mỗi đề xuất tối đa không quá 03 năm, thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: từ năm 2020.

3. Kinh phí thực hiện:

+ Phía Việt Nam: Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư;

+ Phía nước ngoài: Kinh phí do Cơ quan liên quan của đối tác tương ứng hỗ trợ thực hiện.

4. Thông tin chi tiết về hồ sơ xin xem chi tiết tại đây.

https://www.most.gov.vn/vn

Công văn xem tại đây.

Hồ sơ gửi về: ThS. Trần Thị Hòa, Phòng 320B, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội trước ngày 15/04/2020.

 

Các tin khác