Tổng hợp: Quy chế/Quy định trong đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội (06-03-2019)

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

TỔNG HỢP: QUY CHẾ/QUY ĐỊNH

STT Nội dung

      Tải về                        

1

Quy chế tuyển sinh liên thông đại học chính quy hình thức vừa làm vừa học

Tại đây
2 Ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy Tại đây
3 Xây dựng quy định cho đào tạo tín chỉ Tại đây
4 Ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng Tại đây
5 Ban hành Quy định đào tạo Chương trình AUF (Chương trình đào tạo Bác sĩ Y Khoa tăng cường tiếng Pháp) Tại đây
6 Ban hành quy định đào tạo văn bằng hai hệ chính quy ngành Y học Dự phòng của trường Đại học Y Hà Nội Tại đây 
7 Ban hành quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học  Tại đây
8 Ban hành quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ Tại đây
9 Ban hành tiến trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học liên thông từ trình độ Cao đẳng  Tại đây
10 Ban hành mã môn học áp dụng cho hệ đào tạo đại học Tại đây
11 Ban hành mã học phần áp dụng theo hệ thống tín chỉ hệ Cử nhân Điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học Tại đây
12 Quy định thực hiện chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh của trường Đại học Y Hà Nội Tại đây
13 Quy định về dạy học giáo dục thể chất Tại đây
14 Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của trường Đại học Y Hà Nội Tại đây 

 

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác