Công văn số 422/ĐHYHN-TCCB về việc VC, NLĐ tạm hoãn đi nước ngoài (12-03-2020)

Trước diễn biến mới phức tạp của Bệnh viêm đường hô hấp do virus corona 2019 (covid-19), thực hiện chủ trương của Chính phủ theo Công văn số 1774/VPCP-QHQT ngày 08/3/2020, Phòng Tổ chức Cán bộ kính gửi các đơn vị Công văn số 422/ĐHYHN-TCCB ngày 11/3/2020 về việc viên chức, người lao động tạm hoãn đi nước ngoài (có Công văn kèm theođể tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch của Nhà nước và Nhà trường cho đến khi có thông báo bằng văn bản mới của Trường. 
 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác