Hội nghị Khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng - năm 2020 (10-03-2020)
Chào mừng 20 năm chặng đường Festival Huế, nhằm tôn vinh những thành quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học và tạo một diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y tế dành cho các nhà khoa học, bác sĩ, điều dưỡng trẻ, học viên và sinh viên thuộc nhóm ngành sức khỏe. Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức "Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng - năm 2020"

Chào mừng 20 năm chặng đường Festival Huế, nhằm tôn vinh những thành quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học và tạo một diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y tế dành cho các nhà khoa học, bác sĩ, điều dưỡng trẻ, học viên và sinh viên thuộc nhóm ngành sức khỏe. Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức "Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng - năm 2020"

- Thời gian: 03/07/2020

- Địa điểm: Bệnh viện TW Huế cơ sở 2, Phong An, Phong Điền, TT. Huế

- Hạn đăng ký và gửi bài:

 + Hạn cuối đăng ký tham dự: 20/04/2020

+ Hạn cuối nộp toàn văn: 29/05/2020

+ Hạn cuối powerpoint báo cáo: 29/06/2020

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác