Thông báo Học bổng Kemitraan Negara Berkembang năm 2020 dành cho sinh viên, thạc sỹ (17-03-2020)
Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng Học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển cho 105 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ và 5 sinh viên theo chương trình Đại học tại 1 trong 19 Trường Đại học tại Indonesia.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein