Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế công cộng nhiệm kỳ 2020 – 2025 (18-03-2020)
Chiều ngày 17/3/2020 tại Viện Đào tạo YHDP & YTCC Trường Đại học Y Hà Nội, đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo YHDP & YTCC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 632- KH/ĐU ngày 18/02/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội, kể từ ngày 27/02/2020 các Chi bộ và ĐBBP trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội đã và đang tiến hành đại hội Chi bộ, ĐBBP ở cấp cơ sở.

Chiều ngày 17/3/2020 tại Viện Đào tạo YHDP & YTCC Trường Đại học Y Hà Nội, đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Đào tạo YHDP & YTCC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội: Đồng chí Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hữu Tú – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường; đồng chí Phạm Ngọc Minh – Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách VPĐU; đồng chí Hồ Thị Kim Thanh – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường; đồng chí Đỗ Nam Khánh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; toàn thể Đảng viên thuộc ĐBBP Viện Đào tạo YHDP & YTCC; đại diện công đoàn Bộ phận Viện Đào tạo YHDP & YTCC.

Đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội là: 50 đồng chí (45 chính thức, 05 dự bị);

Đại biểu có mặt tại Đại hội là: 44 đồng chí (40 chính thức, 04 dự bị);

Đại hội đã tiến hành các nội dung: Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm tập thể của cấp ủy ĐBBP nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, lấy biểu quyết Đại hội về tư cách đại biểu; Các bài tham luận tại Đại hội; Báo cáo đề án nhân sự cấp ủy; Đại hội thảo luận, biểu quyết số lượng cấp ủy; Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí:

     - Đồng chí Lê Thị Hương;

     - Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân;

     - Đồng chí Kim Bảo Giang;

     - Đồng chí Nguyễn Đăng Vững;

     - Đồng chí Trần Quỳnh Anh.

Đại hội đã bầu các chức danh ĐBBP nhiệm kỳ 2020 – 2025:

     - Đồng chí Lê Thị Hương: Bí thư ĐBBP

     - Đồng chí Nguyễn Đăng Vững: Phó Bí thư ĐBBP

     - Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân: Trưởng Ban kiểm tra Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 09 đồng chí và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Đại hội ĐBBP Viện Đào tạo YHDP&YTCC Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác