Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế năm 2020 (18-03-2020)
Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công công cộng thông báo

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng - chương trình Quốc tế khóa V năm 2020. 
Thông báo tuyển sinh: xem tại đây
Các biểu mẫu cho tuyển sinh: download tại đây

ĐHYHN

Các tin khác