Thông báo & Quy định: Thi Tốt nghiệp & Khoá luận Cử nhân Điều dưỡng CTTT khoá 7 (2016-2020) (13-03-2020)

Thông báo & Quy định:

Thi Tốt nghiệp & Khoá luận Cử nhân Điều dưỡng CTTT khoá 7 (2016-2020)

Giảng viên và Sinh viên có thể tải Thông báo và Quy định tại đường link dưới đây:

Thông báo 

Quy định

Trân trọng cảm ơn!

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác