Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19 (27-03-2020)
Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và viên chức, người lao động trong toàn Trường nghiêm túc triển khai.

 

Nội dung công văn:

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác