Thông báo: Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng – Đại học Y Hà Nội tuyển Cán bộ hỗ trợ quản lý đảm bảo chất lượng xét nghiệm recency (01-04-2020)

Vị trí đăng tuyển: Cán bộ hỗ trợ quản lý đảm bảo chất lượng xét nghiệm recency

Nơi làm việc: Tại cục phòng chống hiv/aids (VAAC)

Mô tả công việc:

Hiện nay Việt Nam đã áp dụng xét nghiệm phát hiện mới nhiễm cho giám sát trọng điểm năm 2018 và giám sát phát hiện tại một số tỉnh/thành phố và dự kiến triển khai trên toàn quốc từ năm 2020. Số liệu xét nghiệm recency giúp xác định tỷ lệ nhiễm mới HIV trong từng nhóm nguy cơ cao, tỷ lệ tiếp cận với điều trị ARV, các khu vực có tỷ lệ mới nhiễm cao cũng như phân tầng giới và nhóm tuổi tập trung nhiều ca mới nhiễm HIV. Kết quả mới nhiễm HIV cho biết xu hướng dịch và xu hướng đường truyền của dịch HIV, là cơ sở cho các quyết định giám sát và can thiệp hợp lý, kịp thời trước khi lan truyền. Nhằm triển khai hiệu quả xét nghiệm phát hiện mới nhiễm HIV, Dự án " Giám sát mới nhiễm HIV tại một số tỉnh/thành phố của Việt Nam" – hợp tác giữa University of California San Francisco và Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng – Đại học Y Hà Nội cần tuyển một cán bộ phù hợp để hỗ trợ quản lý đảm bảo chất lượng chương trình xét nghiệm phát hiện mới nhiễm HIV tại tuyến trung ương, công tác tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế.

Xem chi tiết nội dung thông báo

Các tin khác