Thông báo lùi thời hạn đăng ký xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2020 (06-04-2020)
Theo công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020,

Theo công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội điều chỉnh thời hạn nhận đơn đăng ký như sau: trước 17h00 ngày 01 tháng 5 năm 2020 (xin mời download mẫu đơn tại đây).
Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ (P320B – A1), ĐT: 04 38573798#122; DĐ: 098 890 7119.
Đề nghị các ứng viên chủ động theo dõi lịch xét trên website của HĐGSNN (http://hdgsnn.gov.vn), các mốc thời gian thực hiện tại đơn vị, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần.

 

Các tin khác