Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2020 (ASPIRE 2020) (08-04-2020)
Ban thư ký APEC thông báo về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2020 (ASPIRE 2020) trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo APEC (APEC PPSTI), cụ thể như sau:

Ban thư ký APEC thông báo về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2020 (ASPIRE 2020) trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo APEC (APEC PPSTI), cụ thể như sau:

1. Chủ đề Giải thưởng ASPIRE 2020: " Đa dạng sinh học vì một nền kinh tế thịnh vượng"

2. Tiêu chuẩn ứng viên:

- Là công dân của các nền kinh tế thành viên APEC, tuổi dưới 40

- Là các nhà khoa học trẻ tài năng, có những công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ tiêu biểu được công bố quốc tế, có những đóng góp tiêu biểu thúc đẩy quá trình đổi mới, có hoạt động hợp tác với các nhà khoa học từ các nền kinh tế thành viên APEC khác, có đóng góp tiêu biểu liên quan đến chủ đề ASPIRE 2020 "Đa dạng sinh học về một nền kinh tế thịnh vượng"

3. Thông tin chi tiết xin xem tại đây

Hồ sơ xin nộp về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trước 17:00 ngày 26/04/200, người nhận: ThS. Trần Thị Hòa, Phòng 320B, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội. SĐT: 0985 048 408. 

Các tin khác