Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2020 (07-05-2020)
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2020 tại Thành phố Hà Nội với sự phối hợp của Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam, các Trung tâm Huyết học - Truyền máu trong cả nước với các nội dung cụ thể như sau:

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2020 tại Thành phố Hà Nội với sự phối hợp của Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam, các Trung tâm Huyết học - Truyền máu trong cả nước với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: tháng 11 năm 2020

2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội

3. Đăng ký tham dự và viết bài hội nghị

- Thời hạn đăng ký tên bài báo: trước ngày 30/05/2020

- Thời gian gửi bài toàn văn: trước ngày 30/07/2020

4. Thông tin liên hệ: CN. Đỗ Khải Hoàn, 0949 283 800. Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến   024 3782 1895  số máy lẻ (712)

5. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác