Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (01-06-2020)
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) sẽ diễn ra vào ngày 09 – 10/6/2020.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội;

Kế hoạch số 632- KH/ĐU ngày 18/02/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội, từ ngày 27/02/2020 các Chi bộ và Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội tiến hành đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận. Đại hội Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, bầu ra những gương mặt ưu tú lãnh đạo các Chi bộ và Đảng bộ bộ phận; đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng và nhận được sự tín nhiệm cao, bầu đủ, bầu đúng số lượng, nâng cao chất lượng; cơ bản đạt được yêu cầu về cơ cấu, số lượng cấp ủy nữ, đội ngũ cán bộ trẻ trong cấp ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXI; công tác tổ chức và phục vụ Đại hội được Văn phòng Đảng ủy phối hợp các đơn vị trong Trường tích cực chuẩn bị.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) sẽ diễn ra vào ngày 09 – 10/6/2020. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, xác định là hoạt động lớn nhất của Nhà trường trong năm 2020.

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác