Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển dụng Điều dưỡng đi làm việc tại Đức (22-06-2020)
Thực hiện kế hoạch tuyển chọn ứng viên Điều dưỡng đi học tập và làm việc tại CHLB Đức, Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng ứng viên ngành Điều dưỡng đi làm tại CHLB Đức như sau:

Chi tiết thông báo tuyển dụng xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác