Thông báo: Quyết định của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (02-07-2020)
Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội công bố: Quyết định kết quả chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

 

 

Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác