Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng ngành Điều dưỡng hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 (đợt 2) (03-07-2020)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Tuyển sinh Liên thông trình độ đại học từ trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 (đợt 2) của Trường như sau:

 

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác