Hội nghị Tổng kết hoạt động đổi mới đào tạo giai đoạn 1 – Chương trình đổi mới y khoa. (15-07-2020)
Ngày 12-13/7/2020, tại Đồ Sơn - Hải phòng Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động đổi mới giai đoạn 1 - Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa.

 

Với mục tiêu tổng kết hoạt động đổi mới đào tạo đại học; đánh giá các hoạt động đã triển khai trong giai đoạn 1 - Chương trình đổi mới; thống nhất kế hoạch triển khai giai đoạn 2 - Chương trình đổi mới Bác sĩ Y khoa.

Tham gia Hội nghị: GS.TS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Nhà trường; thành viên Ban Giám hiệu; Ban Chỉ đạo đổi mới Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Cử nhân Điều dưỡng; Trưởng và thành viên nhóm kỹ thuật, Ban Thư ký; Trưởng và Điều phối các module giai đoạn 1, 2; Trưởng các đơn vị, bộ môn có liên quan.

GS.TS Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu và đánh giá cao kết quả của các thầy/cô đã hoàn thành hoạt động đổi mới giai đoạn 1 -  đặc biệt  chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa. “…Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta đã hoàn thành tốt công việc. Đó là minh chứng cho sự cố gắng, sự quyết tâm của các thầy/cô…Một, hai năm tới sẽ có nhiều thay đổi, chúng ta sẽ có sự thay đổi đi vào lịch sử của Nhà trường, việc đổi mới Đào tạo Đại học và song song Đào tạo Sau Đại học đó là đổi mới về cách thức đào tạo, quản lý đào tạo, đổi mới về cơ chế tổ chức…”. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS Văn đã ghi nhận sự đóng góp của các thầy/cô và GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng -  Phụ trách Đào tạo Đại học. Với những khó khăn mà thầy/cô đã trải qua, Ban Giám hiệu hy vọng thầy/cô vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, đồng hành và cùng sát cánh bên nhau.

Tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Tú thay mặt Ban Chỉ đạo đã trình bày về Kết quả thực hiện hoạt động đổi mới chương trình đào tạo Đại học. Trong hai năm qua (2018-2020) đã ban hành các quy định, quy chế cho thực hiện chương trình mới; xây dựng chương trình và vật liệu; thay đổi căn bản phương pháp dạy & học, tổ chức đào tạo theo phương pháp mới.

Khi thực hiện hoạt động đổi mới giai đoạn 1 - Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa có rất nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đấy cũng có những thuận lợi như sự ủng hộ, cam kết và quyết liệt của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên và cán bộ Nhà trường; Nhà trường chủ động đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho đổi mới; quyết tâm, tập hợp sức mạnh tập thể - Đây là động lực mạnh mẽ thúc đẩy cho quá trình thực hiện đổi mới ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả như mong đợi.

PGS.TS Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học thay mặt Nhóm nòng cốt trình bày Báo cáo Hoạt động đổi mới và tổ chức đào tạo Bác sĩ Y khoa giai đoạn 1 (đến tháng 7/2020): Thông tin chung giai đoạn 1 - Y1 (7 Module); một số điểm nổi bật về Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa đổi mới: Tổ chức đào tạo, cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị, đổi mới về phương pháp dạy học, đổi mới về công tác lượng giá, phản hồi từ sinh viên, giảng viên,… Bên cạnh những thành công bước đầu vẫn còn tồn tại và hạn chế cần được khắc phục. Do vậy, Ban Chỉ đạo có những đề xuất: Phát huy tối đa vai trò của Trưởng module, Điều phối module; tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT; xem xét cơ cấu, bố trí, sắp xếp lại, quản lý thống nhất, đồng bộ các phòng Lab; tiếp tục hỗ trợ, huấn luyện, nâng cao năng lực dạy học tích cực cho giảng viên; tích cực phát triển vật liệu dạy học mới, vật liệu dạy học điện tử; tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng, hoàn thiện nghiệp vụ dạy học trên hệ thống CNTT; nghiệm thu và sớm đưa vào sử dụng các phòng học TBL, seminar mới; tăng cường hỗ trợ tài lực, vật lực để từng bước tách dần các cán bộ quản lý đào tạo, công tác sinh viên ra khỏi bàn giấy; nghiên cứu kỹ, đổi mới phương pháp và triển khai hoạt động hướng dẫn, dạy học nghiên cứu khoa học, tăng cường, thúc đẩy, tạo động lực và khơi dậy niềm đam mê học ngoại ngữ; đưa các hoạt động và nội dung đổi mới đào tạo vào các chương trình, hoạt động thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Các thầy/cô tham gia Hội nghị được lắng nghe các tham luận đến từ Giảng viên, Trung tâm khảo thí, Viện đào tạo Răng Hàm Mặt và Khoa Điều dưỡng về các chủ đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các chương trình tích hợp; Lượng giá và theo dõi chất lượng của chương trình đổi mới; quản lý module trong các chương trình đổi mới; Giảng viên với vai trò then chốt trong hoạt động đổi mới đào tạo; Hoạt động đổi mới Chương trình đào tạo Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt; Chương trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng.

Với 45 phút thảo luận, những ý kiến của các thầy/cô nhằm hướng đến sản phẩm trong giai đoạn 2 là đào tạo nên một Bác sĩ Y khoa mang dấu ấn đậm nét của Trường Đại học Y Hà Nội.

Hội nghị đã khép lại với những cam kết và đồng thuận cho hoạt động đổi mới tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2 - Giai đoạn cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình đào tạo y khoa.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác