Thông báo: Về việc thực hiện để xe đúng quy định trong khuôn viên Trường (17-07-2020)

Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên, viên chức, bác sĩ, điều dưỡng, người lao động trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện việc để xe theo đúng quy định.

 

 

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác