Tài liệu tuyên truyền của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (06-08-2020)

1. Công văn của Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội:

 

2. Công văn số 1277 của ĐUK kèm đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV:

 

 

3. Hướng dẫn số 75 của ĐUK về tuyên truyền 75 năm CM Tháng Tám và Quốc khánh 02/9:

 

 

4. Công văn số 1280 của ĐUK về tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III:

 

Phòng CNTT & TT

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn