Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Y Hà Nội (07-09-2020)
Trường Đại học Y Hà Nội điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính qui năm 2020 của Trường như sau:

Thực hiện công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng GD mầm non năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội  điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học của Trường,

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác