Giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 (16-09-2020)
Trường Đại học Y Hà Nội giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường như sau:

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

 

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Giới thiệu ngành

Y khoa

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720101

Y khoa

Chương trình AUF

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (*)

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720101_YHT

Phân hiệu Thanh Hóa

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa (*)

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720301_YHT

Y học cổ truyền

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720115

Y học cổ truyền

Răng Hàm Mặt

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720501

Răng hàm mặt

Y học dự phòng

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720110

Y học dự phòng

Y tế công cộng

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720701

Y tế công cộng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720601

Xét nghiệm Y học

Điều dưỡng

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720301

Điều dưỡng

Điều dưỡng CTTT

Dinh dưỡng

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720401

Dinh dưỡng

Khúc xạ Nhãn khoa

B00 (Toán-Hóa-Sinh)

7720699

Khúc xạ nhãn khoa 1

Clip_KXNK

Slide_KXNK

(*) Ngành Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa và Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa: Thí sinh trúng tuyển 2 ngành này sẽ học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường – Đường Quang Trung III, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác