Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 (18-09-2020)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Tuyển sinh Đại học hệ chính qui xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) tuyển sinh Đại học hệ chính qui dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đã tính điểm ưu tiên) của Trường như sau:

 

ên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Y Khoa

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720101

23,0

Y Khoa Phân hiệu Thanh Hóa

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720101_YHT

23,0

Y học Cổ truyền

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720115

23,0

Răng Hàm Mặt

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720501

23,0

Y học Dự phòng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720110

21,0

Y tế Công cộng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720701

19,0

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720601

19,0

Điều dưỡng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720301

19,0

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720301_YHT

19,0

Dinh dưỡng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720401

19,0

Khúc xạ Nhãn khoa B00 (Toán – Hóa - Sinh) 7720699 19,0

Chi tiết xem file đính kèm - Tải fie

Các tin khác