Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý (28-09-2020)
Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2138/TB-ĐHYHN ngày 28/9/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2138/TB-ĐHYHN ngày 28/9/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 28/9/2020 đến 30/9/2020.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 418 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Chi tiết: file đính kèm

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác