Thông báo xét Học bổng Homtamin lần thứ 8 năm học 2020-2021 (05-10-2020)
Căn cứ Thông báo tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2020-2021 của Công ty Cổ phần Korea United Pharm Int'l, Phòng CTHVSV&QLKTX thông báo chỉ tiêu và các tiêu chí xét học bổng Homtamin để các khối xét chọn như sau:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein