Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (08-10-2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020.

Nội dung: 

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác