Gặp mặt học viên trúng tuyển – thực tập sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dịch tễ học bằng tiếng Anh (13-10-2020)
Khoa đào tạo sau đại học, kết hợp với dự án “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam” – D43-NCD đã tuyển sinh được 07 học viên cho 02 chương trình “thực tập sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dịch tễ học bằng tiếng Anh” - khóa 1.

 

 

Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam” do Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kì tài trợ. Giám đốc dự án: PGS. TS Đoàn Quốc Hưng / NCV chính: PGS.TS Đào Thị Minh An đã kết hợp với phòng đào tạo sau đại học tuyển sinh thành công 04 học viên cho chương trình thạc sĩ dịch tễ học bằng tiếng Anh, và 03 học viên thực tập sinh trình độ tiến sĩ vào 2 ngày 4/9/2020 và 8/9/2020.

 

 

 

Vào chiều 8/10/2020, Phòng quản lý đào tạo sau đại học, kết hợp với Ban quản lý dự án D43-NCD đã tổ chức buổi gặp mặt học viên trúng tuyển và gặp mặt tất cả các Thày/Cô tham gia giảng dạy, điều phối môn học và hướng dẫn cho học viên tại hội trường Quốc tế, tầng 3, A1. Trong buổi gặp mặt, học viên đã được phổ biến khung chương trình, quyền lợi, trách nhiệm, và các quy định của Nhà Trường, của phòng ĐT sau đại học và của ban quản lý dự án.

 

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác