Thông báo Lịch thi tốt nghiệp & Đăng kí làm khoá luận cho BSYK khoá 2015-2021 và CNYK 2017-2021 (16-10-2020)

Thông báo Lịch thi tốt nghiệp & Đăng kí làm khoá luận cho BSYK khoá 2015-2021 và CNYK 2017-2021

Lịch thi Tốt nghiệp Download
Quy định về Khóa luận tốt nghiệp Download
Đơn sinh viên đăng kí làm Khóa luận tốt nghiệp Download
Nội dung và cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp Download
Nội dung ôn thi tốt nghiệp Download

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QLĐT ĐẠI HỌC

Các tin khác