Mẫu biểu Đảng (19-10-2020)

 

1. Mẫu văn bản Chi bộ

- Công văn (mẫu 1) - Tải file

- Công văn (mẫu 2) - Tải file

- Mẫu BB họp chi bộ - Tải file

- Mẫu Giấy mời Chi bộ - Tải file

- Mẫu Tờ trình - Tải file

2. Mẫu văn bản ĐBBP

- Công văn (mẫu 1) - Tải file

- Công văn (mẫu 2) - Tải file

- Mẫu BB họp ĐBBP - Tải file

- Mẫu Giấy mời ĐBBP - Tải file

- Mẫu Tờ trình - Tải file

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn