Phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội (09-11-2020)
Chiều ngày 07 tháng 11 năm 2020, Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 để thông qua các nội dung quan trọng của Nhà trường.

Chiều ngày 07 tháng 11 năm 2020, Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 để thông qua các nội dung quan trọng của Nhà trường. Tham dự phiên họp có 16 trong tổng số 17 thành viên của Hội đồng trường; GS.TS.BS Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, PGS.TS.BS Trần Huy Thịnh – Thư ký Hội đồng trường trình bày Báo cáo Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; các thành viên Hội đồng trường thảo luận góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường. Tiếp theo, Hội đồng trường thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự các Ban chuyên trách của Hội đồng trường. Cuối phiên họp, sau khi nghe tóm tắt Dự thảo Kế hoạch phát triển 05 năm Trường Đại học Y Hà Nội (2021 – 2025), Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận góp ý bản Dự thảo.

 

 

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Hội đồng trường sẽ tiến hành phiên họp tiếp theo để thông qua các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội; Quy chế Dân chủ cơ sở; Quy chế tài chính.

 

 

Phát biểu kết luận, GS.TS.BS Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã tổng hợp và kết luận những vấn đề được thông qua tại phiên họp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

 

 

Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có quyền hạn: Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động; Quyết định phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục; Quyết định về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển; Quyết định về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường.

 

 

Phòng CNTT & TT

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn