Hội nghị khoa học tiếng Anh lần thứ 7 cho sinh viên trường Đại học Y Hà Nội (17-11-2020)

Nhằm thúc đẩy hoạt động Nghiên cứu khoa học và phong trào, chất lượng học Ngoại ngữ của Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội

Phòng Quản lí đào tạo Đại học tổ chức: Hội nghị khoa học tiếng Anh lần thứ 7 cho sinh viên trường Đại học Y Hà Nội

Xin mời các bạn Sinh viên tìm hiểu và đăng kí tại ĐÂY! (Thông báo và Biểu mẫu đăng kí)

Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG QLĐT ĐẠI HỌC

Các tin khác