Tạm dừng Lễ Kỷ niệm 10 năm và Hội thảo Xét nghiệm Y học ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2020 (08-12-2020)
Do tình hình dịch COVID10 nên Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kỹ thuật Y học và Hội thảo Xét nghiệm Y học ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2020 tạm dừng tổ chức. Thời gian tổ chức lại sẽ được thông báo lại sau khi tình hình dịch được ổn định.

Do tình hình dịch COVID10 nên Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kỹ thuật Y học và Hội thảo Xét nghiệm Y học ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2020 tạm dừng tổ chức. Thời gian tổ chức lại sẽ được thông báo lại sau khi tình hình dịch được ổn định.

 

Các tin khác