40 năm thành lập Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội (11-12-2020)
Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu, Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội không ngừng lớn mạnh về cả quy mô và chất lượng.

Bộ môn Ung thư là một bộ môn lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội, được thành lập từ năm 1980, trụ sở văn phòng bộ môn tại tầng 5, nhà A bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Chủ nhiệm bộ môn là GS.TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, 03 Phó Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Lê Văn Quảng – Giám đốc bệnh viện K, PGS.TS. Vũ Hồng Thăng và TS. Trịnh Lê Huy.

Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập bởi hai yếu tố khách quan của lịch sử. Một là, mô hình bệnh tật có những thay đổi do sự chuyển dịch sang quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Hai là, do yêu cầu phát triển của ngành Ung thư để theo kịp với xu hướng phát triển ngành của các nước tiên tiến trên thế giới.

 

GS. Phạm Thụy Liên

Chủ nhiệm đầu tiên của Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y Hà Nội

 

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu, Bộ môn Ung thư Trường  Đại học Y Hà Nội không ngừng lớn mạnh về cả quy mô và chất lượng. Số lượng cán bộ cơ hữu Bộ môn hiện nay là 21 (so với thời kỳ ban đầu là 05), ngoài công tác giảng dạy, các cán bộ Bộ môn cũng tham gia công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm Ung bướu đầu ngành. Bộ môn đã trở thành một trong những bộ môn có chỉ số hấp dẫn cao trong Trường Đại học Y Hà Nội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường giao phó. Bộ môn đã có nhiều đóng góp trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành Ung bướu cho 70 bệnh viện, trung tâm, khoa Ung bướu trên cả nước.

 

 

Hàng năm có hàng trăm sinh viên bác sĩ đa khoa, sinh viên y học cổ truyền, sinh viên điều dưỡng được đào tạo luân khoa tại Bộ môn.

Về công tác đào tạo sau đại học: Mỗi năm trung bình mở 2 lớp đào tạo định hướng chuyên khoa với khoảng 100 học viên. Hàng trăm học viên sau đại học bao gồm Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ chuyên khoa cấp II và hàng chục Nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia giảng dạy các môn hỗ trợ và cơ sở cho: CK cấp I chuyên ngành CĐHA, Cao học, Nội trú CĐHA, CK cấp II GPB...

Trong 40 năm qua, Bộ môn luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xuất bản sách tài liệu giảng dạy: Nhiều bài báo quốc tế, trong nước, nhiều công trình nghiên cứu đã nhận được các giải thưởng, bằng khen, giấy khen của Chính phủ và Bộ Y tế.

 

 

Bộ môn Ung thư – Phòng CNTT&TT

Các tin khác