Danh sách tác giả đạt Giải thưởng Đặng Văn Ngữ 2020 (08-12-2020)
Ngày 01/12/2020, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội thảo và lễ trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Danh sách các tác giả đạt giải xin xem tại đây, Quy chế trao giải xin xem tại đây.

Ngày 01/12/2020, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội thảo và lễ trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Danh sách các tác giả đạt giải xin xem tại đây, Quy chế trao giải xin xem tại đây.

Các tin khác