Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (30-12-2020)
Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của Nhà trường ở tất cả các chuyên ngành.

Kết quả khảo sát chi tiết xem tại đây

Các tin khác