Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15-01-2021)
Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Long, bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, văn phòng Ban cán sự đảng kính gửi các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Y tế, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

VP Đảng - Đoàn

Các tin khác