Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh đợt năm 2020 (15-01-2021)
Ngày 23/12/2020, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020. Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện quy trình xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư  đợt năm 2020.

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách các ứng viên được Hội đồng thống nhất đưa vào danh sách bổ nhiệm: (xem chi tiết tại đây)

Mọi phản hồi xin gửi về: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội; Địa chỉ: phòng 425, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 3852 7622, di động: 098 890 7119. 

Thời hạn: 17h00, ngày 31 tháng 01 năm 2021.

 

Phòng Quản lý KHCN

Các tin khác