Hà Nội trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng (19-01-2021)
Những ngày này, trên khắp các tuyến đường tại thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ....để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2.2021.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, khắp các tuyến đường được trang trí cờ, băng-rôn, pano, áp phích cỡ lớn.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, khắp các tuyến đường Hà Nội được trang trí cờ, băng-rôn, pano, áp phích cỡ lớn.

 

Cụm pano cỡ lớn trên đường Điện Biên Phủ.
Cụm pano cỡ lớn trên đường Điện Biên Phủ.
 
Khắp các tuyến đường, hàng nghìn tấm áp phích với những khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được treo.
Khắp các tuyến đường, hàng nghìn tấm áp phích với những khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được treo.
 
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đến ngày 8.1, công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành với một khối lượng lớn công việc.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đến ngày 8.1, công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành với một khối lượng lớn công việc.
Tấm Pano cỡ lớn được đặt trên phố Lê Thạch (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tấm Pano cỡ lớn được đặt trên phố Lê Thạch (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
Các hạng mục trang trí được triển khai tạo diện mạo tươi tắn cho thành phố, không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
Các hạng mục trang trí được triển khai tạo diện mạo tươi tắn cho thành phố, không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
Không khí chào mừng Đại hội XIII của Đảng diễn ra sôi nổi ở nhiều cơ quan, công sở, các khu di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa của Thủ đô.
Không khí chào mừng Đại hội XIII của Đảng diễn ra sôi nổi ở nhiều cơ quan, công sở, các khu di tích lịch sử, địa chỉ văn hóa của Thủ đô.
Băng rôn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên đường Kim Mã.

Băng rôn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên đường Kim Mã.

Cụm pano cỡ lớn đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Huyên giao Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội).
Cụm pano cỡ lớn đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Huyên giao Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội).
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp cho thành công của Đại hội XIII của Đảng.
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp cho thành công của Đại hội XIII của Đảng.
 

 

Nguồn: https://laodong.vn/photo/ha-noi-trang-hoang-co-hoa-chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-871648.ldo

Phòng CNTT&TT

Các tin khác