CÔNG BỐ THÀNH LẬP BAN CHUYÊN TRÁCH VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO BAN CHUYÊN TRÁCH THUỘC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG (18-02-2021)
Ngày 05 tháng 02 năm 2021, GS. TS. BS. Tạ Thành Văn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội đã chủ trì buổi công bố quyết định thành lập các Ban chuyên trách và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các Ban chuyên trách thuộc Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, GS. TS. BS. Tạ Thành Văn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội đã chủ trì buổi công bố quyết định thành lập các Ban chuyên trách và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các Ban chuyên trách thuộc Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại phòng họp Giao ban, tầng 2, nhà A1. Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong toàn Trường.

 

 

I. Các Ban Chuyên trách thuộc Hội đồng trường bao gồm:

1. Ban Đào tạo và Khoa học Công nghệ

2. Ban Tài chính và Tài sản

3. Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

 

 

II. Thành viên các Ban chuyên trách bao gồm:

1. Ban Đào tạo và Khoa học Công nghệ

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

GS. TS. BS. Lê Thị Hương         

Thành viên Hội đồng trường, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Trưởng ban

PGS. TS. BS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trưởng bộ môn Mô - Phôi

Phó Trưởng ban

TS. Đỗ Nam Khánh

 

Thành viên Hội đồng trường, chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Thành viên

ThS. Lê Trà My

 

Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Thành viên

ThS. Tống Thị Khuyên

 

Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Thành viên

 

 

2. Ban Tài chính và Tài sản:

 

Họ và tên  

Đơn vị

Chức vụ

ThS. Phạm Xuân Thắng 

Thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Phó Trưởng ban

Ông Lưu Ngọc Thức

 

Kỹ sư phòng QT và VTTTB, Trưởng phòng Vật tư Thiết bị và Quản trị, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Thành viên

Bà Tạ Thị Ánh Tuyết

 

Kế toán viên phòng Tài chính Kế toán

Thành viên

Ông Tạ Quang Huy

 

Chuyên viên phòng Quản trị và Vật tư Trang thiết bị

Thành viên

 

 

3. Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

PGS. TS. BS. Trần Huy Thịnh

Thư ký Hội đồng trường, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Bộ môn Hóa sinh

Trưởng ban

ThS. Hoàng Yến

Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Điều phối Văn phòng Hỗ trợ Phát triển Dự án Khoa học Công nghệ và Đào tạo

Phó Trưởng ban

TS. BS. Vũ Quốc Đạt

 

Trưởng phòng Hành chính

 

Thành viên

ThS. Bùi Thị Huyền Ngân

 

Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền A

Chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ

Thành viên

 

 

III. Chức năng và nhiệm vụ của các Ban chuyên trách

Ban chuyên trách có chức năng thẩm tra các chính sách, quy chế, quy định, dự án, đề án, báo cáo, tờ trình,… trước khi trình Hội đồng trường cho ý kiến phê duyệt.

Ban chuyên trách có chức năng giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Hội đồng trường phân công đối với việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường, các hoạt động của Trường trong phạm vi hoạt động của Ban và kiến nghị những vấn đề liên quan.

Ban chuyên trách có nhiệm vụ phối hợp với Thư ký Hội đồng trường chuẩn bị các nội dung họp Hội đồng trường liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

Ban chuyên trách có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng trường; trong thời gian Hội đồng trường không họp thì báo cáo công tác trước Ban thường trực Hội đồng trường.

 

Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác