Bàn Giao và tiếp nhận tài trợ Chương trình Phòng khám Bệnh Nhiệt đới – Trường Đại học Y Hà Nội (19-02-2021)
Ngày 18/2/2021 tại Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra buổi Bàn Giao và tiếp nhận tài trợ Chương trình Phòng khám Bệnh Nhiệt đới – Trường Đại học Y Hà Nội.

 

 

Căn cứ Công văn số 6613/BYT-KH-TC ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận tài trợ xây dựng công trình tạm làm Phòng khám bệnh Nhiệt đới – Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6054/QĐ-ĐHYHN ngày 04/12/2020 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tạm làm Phòng khám bệnh Nhiệt đới – Trường Đại học Y Hà Nội.

Sau 02 tháng thi công, hôm nay ngày 18/2/2021 tại Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra buổi Bàn Giao và tiếp nhận tài trợ Chương trình Phòng khám Bệnh Nhiệt đới – Trường Đại học Y Hà Nội.

 

 

Góp sức cùng Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời cũng là dịp thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại HN đã tài trợ Chương trình Phòng khám bệnh Nhiệt đới – Trường Đại học Y Hà Nội với tổng mức đầu tư 1.244.504.000VNĐ, diện tích nhà tạm 130m2.

Ngay sau khi nhận bàn giao Phòng khám bệnh Nhiệt đới - Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà trường đã bàn giao “chìa khóa trao tay” cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sử dụng và cam kết sử dụng đúng mục đích của công trình tài trợ.

Trường Đại học Y Hà Nội cảm ơn sự hỗ trợ và mong muốn Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại HN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trường Đại học Y Hà Nội trong thời gian tới.

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác