Quy trình ISO Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông (11-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1 Mục tiêu chất lượng năm học 2020_2021 MTCL    

2

Quy trình Quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

QT.01.CNTT&TT

04/12/2020

01

3

Quy trình Xử lý sự cố hệ thống mạng

QT.02.CNTT&TT

04/12/2020

01

4

Quy trình Đăng ký sử dụng các dịch vụ hệ thống

QT.03.CNTT&TT

04/12/2020

01

5

Quy trình Backup hệ thống

QT.04.CNTT&TT

04/12/2020

01

6

Quy trình Xây dựng và triển khai hệ thống bài giảng điện tử

QT.05.CNTT&TT

04/12/2020

01

7

Quy trình Đăng tin bài lên website HMU

QT.06.CNTT&TT

04/12/2020

01

8

Quy trình Thực hiện triển khai phần mềm ứng dụng tại Trường ĐHYHN

QT.07.CNTT&TT

04/12/2020

01

9

Quy trình Cấp/phát và huỷ thẻ cán bộ

QT.08.CNTT&TT

04/12/2020

01

10

Quy trình Cấp phát/thu hồi tài khoản email cho Học viên/sinh viên

QT.09.CNTT&TT

04/12/2020

01

11

Quy trình Đăng ký triển khai ghi hình bài giảng

QT.10.CNTT&TT

04/12/2020

01

12

Quy trình Quản lý hệ thống REDCap   

QT.11.CNTT&TT

04/12/2020

01

13

Quy trình Đào tạo nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ - giảng viên trường Đại học Y Hà Nội

QT.12.CNTT&TT

04/12/2020

01

14

Quy trình Truyền thông nội bộ

QT.13.CNTT&TT

04/12/2020

01

15

Quy trình Khởi tạo/thu hồi tài khoản email cán bộ và đơn vị

QT.14.CNTT&TT

04/12/2020

01

 

Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn