Quy trình ISO Trung tâm KT&ĐBCLGD (10-12-2020)

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ngày ban hành

Lần sửa đổi

1

Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

QT.01.KTCL

04/12/2020

01

2

Quy trình quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm

QT.02.KTCL

04/12/2020

01

3

Quy trình làm đề thi trắc nghiệm

QT.03.KTCL

04/12/2020

01

4

Quy trình làm danh sách thi

QT.04.KTCL

04/12/2020

01

5

Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính bảng

QT.05.KTCL

04/12/2020

01

6

Quy trình xử lý phản hồi về đề thi trắc nghiệm

QT.06.KTCL

04/12/2020

01

7

Quy trình xây dựng và quản lý điểm thi học phần/Module

QT.07.KTCL

04/12/2020

01

8

Quy trình công bố điểm hết học phần

QT.08.KTCL

04/12/2020

01

9

Quy trình xử lý sai sót điểm thi

QT.09.KTCL

04/12/2020

01

10

Quy trình phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính bảng

QT.10.KTCL

04/12/2020

01

11

Quy trình rà soát, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

QT.11.KTCL

04/12/2020

01

12

Quy trình tổ chức kỳ thi kiểm tra thành thạo ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh

QT.12.KTCL

04/12/2020

01

13

Quy trình thẩm định ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

QT.13.KTCL

04/12/2020

01

14

Quy trình quản lý hệ thống máy tính bảng và camera

QT.14.KTCL

04/12/2020

01

15

Quy trình quản lý đề thi tự luận, đáp án, thang điểm và phiếu chấm

QT.15.KTCL

04/12/2020

01

16

Quy trình làm đề thi tự luận

QT.16.KTCL

04/12/2020

01

17

Quy trình tổ chức thi tự luận

QT.17.KTCL

04/12/2020

01

18

Quy trình làm phách, ghép phách bài thi tự luận

QT.18.KTCL

04/12/2020

01

19

Quy trình tổ chức chấm bài tự luận

QT.19.KTCL

04/12/2020

01

20

Quy trình phúc khảo kết quả thi tự luận

QT.20.KTCL

04/12/2020

01

21

Quy trình lưu trữ bài thi tự luận

QT.21.KTCL

04/12/2020

01

22

Quy trình điều hành và giám sát thi trắc nghiệm trên máy tính tại Phân hiệu Thanh Hóa

QT.22.KTCL

04/12/2020

01

23

Quy trình tổ chức thi thực hành/lâm sàng tại bộ môn

QT.23.KTCL

04/12/2020

01

24

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết/ chuyên đề lâm sàng

QT.24.KTCL

04/12/2020

01

25

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp thực hành/lâm sàng/ thực tế tốt nghiệp

QT.25.KTCL

04/12/2020

01

26

Quy trình tổ chức thi tuyển sinh sau đại học bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính

QT.26.KTCL

04/12/2020

01

27

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết sau đại học bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính

QT.27.KTCL

04/12/2020

01

28

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy lý thuyết của giảng viên

QT.28.KTCL

04/12/2020

01

29

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của người học về môn học và hoạt động giảng dạy thực hành, lâm sàng trên máy tính bảng

QT.29.KTCL

04/12/2020

01

30

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy thực hành cộng đồng

QT.30.KTCL

04/12/2020

01

31

Quy trình bình chọn giảng viên

QT.31.KTCL

04/12/2020

01

32

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của công chức, viên chức, người lao động về hoạt động của Nhà trường

QT.32.KTCL

04/12/2020

01

33

Quy trình báo cáo chỉ số chất lượng

QT.33.KTCL

04/12/2020

01

34

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên/ học viên

QT.34.KTCL

04/12/2020

01

35

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng

QT.35.KTCL

04/12/2020

01

36

Quy trình thu thập thông tin sinh viên Y1

QT.36.KTCL

04/12/2020

01

37

Quy trình đánh giá đầu ra sinh viên tốt nghiệp

QT.37.KTCL

04/12/2020

01

38

Quy trình in và quản lý phôi văn bằng

QT.38.KTCL

04/12/2020

01

39

Quy trình cấp phôi văn bằng

QT.39.KTCL

04/12/2020

01

40

Quy trình hủy phôi văn bằng

QT.40.KTCL

04/12/2020

01

 

Các tin khác