Phiên họp lần thứ Tư- Hội đồng trường (10-03-2021)

Phiên họp lần thứ , Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên lần thứ Tư như sau:

Thời gian:  14h30 đến 17h30 ngày 05 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Giao ban, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Thành phần tham dự:

Hội đồng trường (14/17 thành viên có mặt, 03 thành viên vắng là GS.TS.BS.Nguyễn Quang Tuấn, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, ThS. Ngô Chí Dũng)

Chủ trì: GS. TS.BS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường

Thư ký: PGS. TS. BS. Trần Huy Thịnh - Thư ký Hội đồng trường

Đại diện các đơn vị tham gia báo cáo:

- PGS.TS. BS. Lê Minh Giang – Trưởng phòng QL Đào tạo Sau đại học

- PGS.TS.BS. Lê Đình Tùng: - Phòng QL Đào tạo Đại học

Tổ giúp việc: ThS. Hoàng Yến và ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền A

Hội đồng trường đã thảo luận, biểu quyết và thông qua các nội dung sau: 

Hội đồng trường đã tiến hành biểu quyết và thông qua 09 nội dung sau:

- Nội dung 1: Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng trường

- Nội dung 2: Chủ trương thực hiện quy trình xác định nhân sự Hiệu trưởng và nguồn nhân sự để thực hiện quy trình xác định nhân sự Hiệu trưởng

- Nội dung 3: Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2021

- Nội dung 4: Đề án tuyển sinh đại học năm 2021

- Nội dung 5: Kế hoạch tài chính năm 2021

- Nội dung 6: Chủ trương đầu tư danh mục công trình cải tạo nâng cấp và nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị năm 2021

- Nội dung 7: Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung năm 2021 của Trường Đại học Y Hà Nội và các đơn vị trực thuộc

- Nội dung 8: Đề án cho thuê dịch vụ căng tin khu vực E2 phục vụ cho hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội

- Nội dung 9: Đề án thành lập Trung tâm Y học Gia đình và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Hội đồng trường đề nghị các Ban chuyên trách hướng dẫn các đơn vị chức năng tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Thành viên Hội đồng trường trình Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Hội đồng trường ban hành.

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

 

Ban Tổ chức Nhân sự và Hành chính

Các tin khác