Đăng ký xét nhận Giải thưởng Prince Mahidol Award (03-03-2021)
Nhân dịp kỉ niệm 130 năm sinh nhật của Hoàng tử Mahido, Bộ ngoại giao Thái lan xét tặng Giải thưởng "Prince Mahidol Award năm 2021" và mời các các nhân/tổ chức quốc tế có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y khoa và y tế công cộng đăng ký tham dự. Thời hạn nhận hồ sơ: 23h59, ngày 31/05/2021 Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Nhân dịp kỉ niệm 130 năm sinh nhật của Hoàng tử Mahido, Bộ ngoại giao Thái lan xét tặng Giải thưởng "Prince Mahidol Award năm 2021" và mời các các nhân/tổ chức quốc tế  có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y khoa và y tế công cộng đăng ký tham dự. 

Thời hạn nhận hồ sơ: 23h59, ngày 31/05/2021

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác