Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước (29-03-2021)
Trong tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11 (diễn ra từ ngày 29/3-2/4), Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.

 

 Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 (Ảnh: QH)

Đầu tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội dành cả ngày 29/3 thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Quốc hội cũng dành đầu giờ sáng 30/3 thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Phiên thảo luận được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Theo chương trình, từ 11 giờ ngày 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Buổi chiều 30/3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng trong chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 31/3, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thì Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội; tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 1/4, Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín; biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Từ 16 giờ 30 ngày 1/4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 2/4, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong ngày 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau khi Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước để Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Bên cạnh công tác nhân sự, trong tuần này, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 để Quốc hội thảo luận./.

 

Nguồn: https://dangcongsan.vn/thoi-su/tuan-lam-viec-thu-2-quoc-hoi-kien-toan-nhan-su-lanh-dao-nha-nuoc-577427.html

Phòng CNTT&TT

Các tin khác