Trường Đại học Y Hà Nội: Hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021” (22-04-2021)
Ngày 17 - 18/4/2021, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lớp Tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ cho viên chức, người lao động.

 

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

 

Ngày 17 - 18/4/2021, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lớp Tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ cho viên chức, người lao động; với mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động; thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tính mạng của người lao động; xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và bền vững trong quá trình phát triển. Đây cũng là dịp để Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện tốt hơn nữa về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các cán bộ công chức, viên chức và người lao động công tác trong ngành y tế.

“Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động” được tổ chức định kỳ hằng năm trong nhiều năm qua tại Trường Đại học Y Hà Nội, đã và đang góp phần hạn chế  tai nạn, bệnh tật liên quan đến lao động; nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đã từng bước chuyển biến tích cực; người sử dụng lao động, người lao động cũng có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác