HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND" (28-04-2021)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động trong Trường tích cực, chủ động hưởng ứng và tham gia cuộc thi trên.

THÔNG BÁO HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND"

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác