Khai báo y tế đối với cán bộ viên chức/ người lao động Đại học Y Hà nội (02-05-2021)
Hiện nay tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Nhà trường, tất cả các viên chức/ người lao động của Nhà trường khi quay lại làm việc sau nghỉ lễ đều phải khai báo y tế hàng ngày. Đề nghị Anh/chị cần nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước những thông tin cung cấp.

ĐHYHN

Các tin khác