Chương trình Lãnh đạo Trẻ Giáo dục ABG (ABG Education Leadership Program) (06-05-2021)
Chương trình Lãnh đạo Trẻ Giáo dục ABG được thiết kế dành cho các bạn trẻ tài năng đang công tác hoặc giảng dạy trong các trường đại học, các tổ chức giáo dục tham gia trong một chuỗi các sự kiện gặp gỡ và đối thoại với những chuyên gia về giáo dục, những người làm chính sách, các nhà quản lý, lãnh đạo các trường và tập đoàn đầu tư giáo dục...để học hỏi và kết nối.

Chúng tôi trân trọng mời Đại học Y Hà Nội giới thiệu những cán bộ, giảng viên đủ tiêu chuẩn ứng tuyển Chương trình học bổng này. Thông tin chi tiết của chương trình xin liên hệ với Văn phòng Viện Lãnh đạo ABG qua email: info@abg.edu.vn hoặc số 0904264995 để được giải đáp.

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác