Nâng cao y đức của Đội ngũ cán bộ y tế nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (17-05-2021)
Xây dựng nền y học Việt Nam vững mạnh, trong đó vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam mẫu mực về y đức, giỏi y lý, y thuật được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, y đức là phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ làm công tác y tế. Y đức của người cán bộ y tế được biểu hiện đa dạng, sinh động trong các mối quan hệ với bệnh nhân; với đồng nghiệp và với bản thân mình.

 

Nội dung chi tiết:

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác